شرکت تولیدی صنعتی فیلکس در نظر دارد با اعطای نمایندگی به صاحبان شرایط در سراسر کشور شرایط خرید را برای مشتریان تسهیل نماید . از متقاضیان دعوت به عمل می آید در صورت تمایل برای هماهنگی بیشتر با شماره 09338356546 تماس حاصل نمایند.

 

شرایط عمومی متقاضیان نمایندگی حقیقی جهت درخواست نمایندگی

 

مدارک مورد نیاز جهت درخواست نمایندگی